Seleccionar página

Carmel Ferragud Domingo

Algemesí, 1969. És Professor Ajudant Doctor de la Universitat de València. Ha estat Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d’Algemesí (1998-2010) i Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998).

Les seues línies de recerca, centrades particularment a l’àrea cultural catalana durant la Baixa Edat Mitjana, s’han adreçat a l’estudi de la pràctica de la medicina i la menescalia, els models assistencials en diversos municipis valencians, així com l’estudi sociològic del practicants de la medicina a partir de prosopografies. Entre les seues publicacions sobre els practicants de la medicina medievals destaquen les monografies Ferragud C. Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1350-1410)Madrid: CSIC. 2005 i Ferragud C. Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII), Alzira: Bromera, 2009. En quant a la medicina practicada per les dones: Ferragud C. La atención médica doméstica practicada por mujeres en la Valencia bajomedieval. Dynamis 27 (2007): 133-155. Pel que fa a la menescalia i la medicina dels animals cal destacar: Ferragud C. La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medievalCatarroja: Afers, 2009.

També Cifuentes Ll i Ferragud C. El cuidado de los animales y sus enfermedades. En: García Ballester, L (†), López Piñero, J Mª i Peset, J L, coords. Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, vol. 1 (Edad Media), Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002; 915-926. Cifuentes LL, Ferragud, C i García Ballester L. Els menescals i l’art de la menescalia a la Corona d’Aragó durant la Baixa Edat Mitjana. En: Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans. IV Col·loqui d’història agrària (maig del 1997). Actes, Barcelona: Centre d’Estudis Històrics Internacionals-Universitat de Barcelona, 1999; 75-98.

Sobre la pràctica mèdica en diversos municipis valencians destaquem: Ferragud C. La medicina en la Xàtiva medieval. En: Hermosilla J, dir. Història de Xàtiva, vol. 1 (Xàtiva en la Edad Media, Cruselles J Mª i Pons V, eds.), València: PUV, 2007; 268-270.  Ferragud C. Medicina i societat a Alzira durant la Baixa Edat Mitjana. En: X Assemblea d’Història de la Ribera. Antella, 5, 6 i 7 de novembre de 2004, Antella: Ajuntament d’Antella, 2006; 89-102. Ferragud C. Organització social i atenció mèdica a la Cocentaina baixmedieval: el procés de Abrahim Abengalell (1318). Asclepio 57 (2005): 3-24.

Pel que fa a la divulgació científica ha publicat: Ferragud C. Metges, cirurgians, barbers i apotecaris: l’assistència mèdica a la València baixmedieval. Mètode 53 (2007): 49-57 [reimpr. En castellà: Médicos, cirujanos, barberos y boticarios: la asistencia médica en la Valencia bajomedieval. En: La mirada de la ciencia, Anuario de la revista Mètode 2008: 36-45]. Ferragud C. La trista història del metge Lluís Alcanyís. Mètode 61 (2009): 22-30.

Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic, en Company X, Aliaga J, eds. Garcia-Oliver F, coord. Ferragud C, Olaso V, Silvestre A, Tolosa M Ll, colaboradors. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, vol. III, València: Publicacions de la Universitat de València, 2011, i també sobre processos judicials, en Guinot E, Diéguez M A, Ferragud C. eds. Llibre de la Cort del Justícia de València (1280-1282). València: Universitat de València-Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008.

Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes del regne de València (en col·laboració amb María Luz López Terrada, CSIC, València): Ferragud C i López Terrada Mª L. La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d’Alzira i Albalat en els segles XVI i XVII. En: Vercher, S, ed. Actes de l’XI Assemblea d’Història de la Ribera (Corbera, 10, 11 i 12 de novembre de 2006): volum miscel·lani, Corbera: Ajuntament de Corbera, 2008; 241-254.

Finalment, també s’ocupa de l’estudi de la medicina i la seua difusió social utilitzant com a font els sermons de sant Vicent Ferrer, les Cròniques dels reis de la Corona d’Aragó i els poemes d’Ausiàs March.